29 اکتبر 2019 اشتغالزایی و درامد زایی از فضای سبز

اشتغالزایی و کسب درآمد از فضای سبز شهری

به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه اشتغالزایی و کسب درآمد از فضای سبز شهری با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و بحران اب، ایده زایی و نواوری در زمینه فضای سبز  ضرورت می یابد. یکی از جاهایی که میزان زیادی اب  استفاده شده و علاوه بر اینکه ما از آن درامد کسب نمی کنیم، […]

ادامه مطلب
03 فوریه 2019 ویژگی ها ی خاک

ویژگی ها ی خاک

تقریبا مهم ترین فاکتور برای پرورش گیاهان خاک است. به طور کلی خاک دارای 3 ویژگی: فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. که هر کدام از 3 ویژگی کلی فوق دارای فاکتورهایی هستند که هر کشاورز و پرورش دهنده گیاهان برای موفقیت در این زمینه باید در این مورد اطلاعات کسب نماید تا هم گیاهان بهتر […]

ادامه مطلب