27 ژوئن 2019 کشت بافت گیاهی

کشت بافت گیاهی

به نام خدا

کشت بافت گیاهی(Plant tissue calture) در واقع مجموعه ای از تکنیک ها است که در ان سلول، بافت و اندام گیاهی در شرایط استریل و در محیط کشت دارای مواد غذایی و هورمون های گیاهی مناسب رشد داده می شود.

مزایا و کاربرد این تکنیک:
1-تولید چندین کپی از یک گیاه که دارای ویژگی هایی مانند، میوه و گل مناسب، مقاومت به خشکی و سایر ویژگی ها!
2-تولید سریع  گیاهان بالغ!
3-تولید چند گانه گیاهان در غیاب بذر و یا عدم گردافشانی! 4-بازسازی کل گیاه از سلول و یا سلول هایی که از نظر ژنتیکی اصلاح شده اند!
5-تولید گیاه در شرایط استریل که باعث جلوگیری از انتقال عوامل بیماری زا و افات می شود.
6-تولید برخی از گیاهان به وسیله بذر که در شرایط عادی شانس جوانه زنی بذور بسیار پایین است مانند ارکیده ها و نپنت ها(نوعی گیاه گوشت خوار)! 7-برای پاکسازی برخی گیاهان خاص از عفونت های ویروسی و… برای انتقال و کاشت در مزرعه!

کشت بافت گیاهی بر این واقعیت تاکید دارد که بسیاری از سلول های گیاهی توانایی و پتانسیل تولید یک گیاه کامل را دارد که به این اصل totipotency گفته می شود.

معمولا سلول های تکی، سلول های بدون دیوار، قسمت هایی از بافت ریشه، ساقه و برگ به منظور تولید گیاه جدید در محیط کشت دارای مواد غذایی و هورمون ها استفاده می شوند.

از جمله معایب این تکنیک می توان هزینه بالا، نیاز به تخصص و همچنین تولید گیاهان با تنوع ژنتیکی پایین را نام برد.

پیشنهاد می شود از این تکنیک برای تولید گیاهان کمیاب، ارقام پر محصول و … در کمترین زمان، به صورت تجاری استفاده شود.

تهیه و ترجمه:https://baaghebehesht.ir/