18 ژانویه 2022 معرفی چند کود زیستی کاملا طبیعی

معرفی چند کود زیستی کاملا طبیعی

در این نوشتار قصد داریم چند کود طبیعی که در برخی کشورهای دنیا استفاده می شوند را معرفی نماییم.

1.کود های حاوی باکتری های تثبیت کننده ازت

شامل: باکتری ها و یا جلبک های آزاد و یا باکتری ها و یا جلبک های همزیست

جمعیت این میکروارگانیزم ها با ph خاک و میزان کلسیم خاک ، مواد آلی موجود در خاک در ارتباط است.

گونه های رایج مانند سیانوباکتری انابنا و جنس های باکتریایی از قبیل: ازتوباکتر، ازواسپریلیوم، بیرژنیکا، کلستریوم

2-کود های حاوی میکروارگانیسم های حل کننده فسفر

شامل:باکتری های از جنس: باسیلوس، سودوموناس، ریزوبیوم و قارچ های از جنس های:آسپرژیلوس و پنیسلیوم

3-میکروارگانیزم های موبولیز(mobilizing) کننده پتاسیم

که پتاسیم خاک را از خاک گرفته و در اختیار گیاه قرار می دهند.

4- میکروارگانیزم های تداخل گر در چرخه سایر عناصر خاک

امروزه میکروارگانیزم های ذکر شده و سایر گونه ها به صورت صنعتی تولید شده و در اختیار کشاورزان آن کشورها

قرار گرفته است، در نتیجه زمینه کشاورزی پایدار، محصول سالم و جامعه سالم فراهم گردیده است.

پیشنهاد می شود که این کودهای زیستی در ایران نیز تولید شوند و جایگزین کود های شیمیایی گردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *