15 مارس 2019 قارچ های میکوریز

قارچ های میکوریز

به نام خدا قارچ های میکوریز Mycorrhiza توضیح تصویر : چند گیاه پشن فروت ارغوانی در سن 3 ماهگی، همانطور که مشاهده می فرمایید برخی از گیاهان رشد بیشتری داشته خصوصا گیاه بزرگ در وسط تصویر و علت ان وجود نوعی قارچ همزیست با ریشه گیاه به نام میکوریزا و غلظت خاصی از فسفر است. اما […]

ادامه مطلب
13 فوریه 2019 استفاده از پوست موز به عنوان کود غنی

استفاده از پوست موز به عنوان کود غنی

به نام خدا
یکی از حداقل استفاده ها از پوست موزکاربرد ان به شکل کود ارگانیک و غنی برای گیاهانتان  است! 
غنی از عناصر ضروری پتاسیم، فسفر و کلسیم و  میکروالمنت ها!

ادامه مطلب