13 فوریه 2019 روش کشت آکواپونیک

روش کشت آکواپونیک

به نام خدا

تکنیک اکواپونیک
Aquaponics method
تکنیکی است که در ان سیستم ابزی پروری شامل تانک یا مخزن پرورش، ماهی، میگو، خرچنگ و حلزون یا سایر ابزیان با سیستم پرورش گیاهان بدون خاک، در اب (هیدروپونیک)  ترکیب شده و در ارتباط اند!

ادامه مطلب
13 فوریه 2019 روش کشت هیدروپونیک

روش کشت هیدروپونیک

به نام خدا

روش کشت هیدروپونیک
Hydroponic method
به روش کاشت گیاهان بدون خاک، در محلول ابی حاوی مواد معدنی و غذایی مورد نیاز گیاه هیدروپونیک می گویند.
در این روش ریشه گیاه درون محلول ابی حاوی مواد غذایی قرار گرفته و ممکن است ریشه با موادی مانند: ماسه، پرلیت، کوکوپیت، پالم پیت نگهداری شود.

ادامه مطلب