15 مارس 2019 قارچ های میکوریز

قارچ های میکوریز

به نام خدا قارچ های میکوریز Mycorrhiza توضیح تصویر : چند گیاه پشن فروت ارغوانی در سن 3 ماهگی، همانطور که مشاهده می فرمایید برخی از گیاهان رشد بیشتری داشته خصوصا گیاه بزرگ در وسط تصویر و علت ان وجود نوعی قارچ همزیست با ریشه گیاه به نام میکوریزا و غلظت خاصی از فسفر است. اما […]

ادامه مطلب