15 مارس 2019 قارچ های میکوریز

قارچ های میکوریز

به نام خدا

قارچ های میکوریز Mycorrhiza

توضیح تصویر : چند گیاه پشن فروت ارغوانی در سن 3 ماهگی، همانطور که مشاهده می فرمایید برخی از گیاهان رشد بیشتری داشته خصوصا گیاه بزرگ در وسط تصویر و علت ان وجود نوعی قارچ همزیست با ریشه گیاه به نام میکوریزا و غلظت خاصی از فسفر است.
اما قارچ میکوریزا چیست و چه نقشی دارد؟ قارچ های میکوریزا گروهی از قارچ های ذره بینی هستند که از 450 میلیون سال پیش همراه با پیدایش اولین گیاهان خشکی زی به وجود امده اند! این قارچ ها با گیاهان رابطه همزیستی(دو طرف سود می برند) داشته و شبکه ای از رشته هایی اطراف ریشه گیاه تشکیل می دهند که موجب جذب هر چه بیشتر و بهتر اب، موادغذایی و عناصر موجود در خاک(بویژه فسفر) برای گیاه شده و ارتباط بین گیاهان و تبادل موادغذایی گردد، در نتیجه رشد بهتر و سلامتی خاک و گیاه را تضمین می کنند.
ممکن است در حدود یک کیلومتر ریسه و یا رشته قارچ در یک گلدان یک لیتری اطراف ریشه گیاه تشکیل شود که موجب جذب هر چه بهتر مواد غذایی، اب و مقاومت گیاه در مقابل بیماری ها و تنش های محیطی می شوند.
راه های افزایش قارچ های میکوریز در خاک:
1.عدم استفاده از فسفر محلول: علت ان تداخل در چرخه فسفر خاک و ایجاد سمیت، حتی کود دامی تازه!(جای ان از کود پوسیده استفاده گردد)سنگ های فسفاته نیز مناسبند.
2.کوددهی بیش از اندازه حتی غیر از فسفر باعث سرکوب میکروارگانیزم های خاک از جمله قارچ های میکوریز می شود، نیتروژن و گوگرد زیاد سمی اند، از گوگرد عنصری استفاده نشود و جای ان سولفات پتاسیم و گچ استفاده گردد.
3.استفاده از کود های طبیعی:کودهای طبیعی چه منشا الی و چه معدنی به علت سرعت جذب پایین و مقدار مناسب عناصر، سمی نیستند و در چرخه مواد درون خاک تداخل ایجاد نمی کنند و اثر مثبت بر خاک، میکروارگانیزم ها و در نتیجه رشد گیاهان دارند.
4.وجود سموم در خاک اعم از حشره کش، قارچ کش و…باعث کاهش جمعیت میکوریزا می شود.
5.ریختن مالچ طبیعی اطراف گیاه:مالچ طبیعی اطراف گیاه علاوه بر فوایدی که دارد زیستگاه مناسبی
برای قارچ ها فراهم می اورد.
6.تنوع: تنوع گیاهان، میکروارگانیزم ها نیز باعث افزایش میکوریزا می شود.
7.اب: قارچ های میکوریزا همانند سایر قارچ ها نیاز به محیط مرطوب دارند اما ابیاری بیش از اندازه باعث مرگ ان ها می شود. (بهتر است از اب بدون کلر استفاده شود)
8.شخم زدن خاک در هنگام کاشت محصولات
9.فرسایش، فشرده شدن خاک و سایر عوامل مخرب باعث کاهش جمعیت قارچ ها می شود
شما می توانید قارچ های میکوریز را به خاک اضاف نمایید به شرطی که شرایط فوق را رعایت نمایید.

 

جهت تهیه بذر گیاهان کمیاب می توانید از باغ بهشت خرید نمایید.