11 می 2019 استفاده از حشرات مفید در کشاورزی

استفاده از حشرات مفید در کشاورزی

به نام خداوند بخشنده و مهربان

حشرات از جمله مهم ترین اجزا در انواع اکوسیستم ها به حساب می ایند. برخلاف باور عمومی، بسیاری از حشرات مفید بوده و می توانند به کمک کشاورزی ارگانیک بیایند و مورد استفاده قرار گیرند. از اینرو دانستن نقش و عملکرد هر جز اکوسیستم بخصوص برای کشاورزان و افرادی که با گل و گیاه کار می کنند اهمیت دارد.
لیستی از چند حشره مفید
1_سوسک های زمینی یا ground bugs ، نقش: از بین بردن حلزون ها، لارو حشرات، سوسک سیب زمینی، کرم برنده
2_کفش دوزک ها، نقش: از بین بردن شته ها، مگس های سفید و سوسک سیب زمینی
3_عنکبوت ها، نقش: از بین بردن مگس ها، پشه ها، ملخ ها و بسیاری افات دیگر، عنکبوت ها حتی در منزل شما موجودات مفیدی هستند در نتیجه ان ها را از بین نبرید.
4_سوسک های دامسل یا damsel bugs، نقش: از بین بردن کنه ها، شته ها، لارو افات و کرم کاهو
5_بالتوری های سبز یا Green lacewings، نقش: از بین بردن شته ها، مگس های سفید، زنجرک ها، شپشک های اردی
6_پروانه ها یا butterflies، نقش: گرد افشانی بسیاری از گل ها و در نتیجه تشکیل میوه، نکته: پروانه ها در مرحله لاروی یا caterpillar از اندام های رویشی گیاهان مانند برگ تغذیه می کنند، که بسیاری از ان ها مضر نبوده، اما برخی گونه ها افت به شمار می ایند.
7_زنبور ها، بخصوص زنبور عسل و برخی دیگر از گونه ها، که گردافشانی درصد بالایی از گل ها و محصولات کشاورزی را انجام می دهند، به عنوان مثال گردافشانی کدو به دلیل داشتن گل های نر و ماده جداگانه فقط توسط زنبور عسل و چند گونه دیگر صورت می گیرد.
8_ سن شکارگر یا minute pirate bugs، نقش: از بین بردن شته ها، کنه های عنکبوتی، تریپس ها و لارو دیگر افات
9_ مانتیس، نقش: به عنوان شکارچی برخی افات، مانند ملخ ها، سوسک های مضرر و…
10_ مورچه ها، نقش:ایجاد حفره در زمین و در نتیجه هوارسانی به ریشه گیاه، از بین بردن لارو حشرات، تجزیه ترکیبات الی، پاکسازی محیط از باقیمانده مواد الی و غذایی که جاذب بسیاری از افات و بیماری ها است.

جالب است بدانیم که،در برخی کشورها حشرات مفید در مقیاس تجاری تولید و مورد استفاده کشاورزان قرار می گیرند!

استفاده از حشرات مفید در کشاورزی می توانذ فوایدی همچون: عدم استفاده از سموم شیمیایی دفع آفات، محصول سالم، عدم آسیب به محیط زیست و… را در بر دارد.

منبع:organiclesson.com

تهیه: baaghebehesht.ir